Dienstmededeling

Dit blogje heeft enkele maanden stilgelegen: afwikkelen van het vorige academiejaar, opstarten van het nieuwe academiejaar en, vooral, de keuze om me tijdens de lange warme zomer te werpen op de studie van twee onderwerpen: Business Process Management (BPMN) en Unified Modelling Language (UML). Van het eerste heb ik al het examen afgelegd en het certificaat behaald; voor het examen van het tweede zoek ik nu een datum.

Het was buitengewoon aangenaam nog eens echt te studeren. Bedenking: er is een verschil tussen Life Long Learning (dat doe je eigenlijk sowieso altijd) en Life Long Studying.

Nu gaan we dus deze blog nieuw leven inblazen.

Coming up:


Buiten strijd

De Reluctant Economist is een tijd buiten strijd geweest. Excuus. Vanaf deze week back in full force.

De komende weken zullen er posts opduiken die gebaseerd zijn op haastig geschreven nota’s uit de voorbije weken. Onvermijdelijk zal er af en toe enige afstand van de actualiteit zijn. Maar dat is misschien niet slecht.


Dienstmededeling

Het reeksje over Corporate Social Responsibility en Stakeholder theorie ((1) en (2)) is uit de hand aan het lopen. In plaats van de beloofde drie afleveringen zullen het er vier worden.

Morgen maandag aflevering (3): Hoe kunnen we de intuïties van CSR redden zonder naïef, futiel of onproductief te zijn?

“Een stuk is zo lang als het moet zijn”, placht ex-collega Mia Doornaert te zeggen in de dagelijkse discussies over te lange stukken in De Standaard.