Woensdagse gevarieerde links

 • Unapologetically Human. Reclame voor …
 • Wanneer werd een (Engels) woord of uitdrukking voor het eerst gebruikt in print? Merriam-Webster maakt de lijst van 2020 tot de 12de eeuw. Nieuwkomers dit jaar: het C-woord, maar ook “physically distance” (maar klopt niet volgens Google n-gram) en “pediatric multisystem inflammatory syndrome.”
 • De vaak controversiële economist Bryan Caplan maakte een tijd geleden furore met een graphic novel over Open Borders. The Science and Ethics of Immigration. Voor de illustratie van een andere graphic novel waarvoor hij het scenario had geschreven, Amore Infernale, had hij nu een wedstrijd uitgeschreven. Hier zijn zijn bedenkingen over het verloop van de wedstrijd, die ondertussen gewonnen is voor 400 dollar, tusen 58 inzendingen.
 • Passing Time. Een soort TIK TOK voor intellectuelen. Maar ik snap de navigatie niet helemaal.
 • Web of Science publiceert zijn 2020 laureaten voor meest geciteerde wetenschappelijke papers. Hier zijn de economisten. Van de meer dan 50 miljoen papers die sinds 1970 zijn gepubliceerd, zijn er maar 5,700 die meer dan 2,000 keer worden geciteerd. Er zijn maar twee papers in de Web of Science database die meer dan 200,000 keer werden geciteerd: Protein measurement with the folin phenol reagent van Lowry et al (meer dan 300,000 citaten; Lowry vond het zelf maar een so-so paper, maar kreeg wel een kick van al die citaten) en Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4 van ene Laemmli.

Maandagse gevarieerde links

 • Aan de Chicago Booth Management School leren MBA-studenten bij over leiderschap in jam sessies.
 • Een kwart van de top 1 procent verdieners in de UK zijn immigranten. In de top 0.01 procent is dat zelfs een derde. Bij lagere inkomens zijn maar een op zes mensen immigranten. Immigratie verklaart het grootste deel van de groei van topinkomens in de UK in de voorbije twee decennia. Dé top 1 procent is dus geen statisch gegeven.
 • Slow innovation kan ook. Trappistenbrouwerij Rochefort komt met de blonde Triple Extra, het eerste nieuwe brouwsel in 65 jaar.
 • De cruise-industrie, die enkele maanden geleden het snelst groeiend segment was in de toerismesector, met een omzet van meer dan 200 miljard dollar, moet vandaag zowat de slechtste sector zijn waar je kan inzitten. Maar de ene zijn dood … Werven in het Turkse Aliaga, 50 km ten noorden van Izmir, die gespecialiseerd zijn in het verwerken van schepen tot schroot, beleven een boom. Cruiseschepen worden er 15 jaar voor hun levenseinde tot schroot verwerkt.
 • Meer over samenspannende algoritmes. Deze paper onderzoekt een concrete case met benzinestations in Duitsland. In regio’s met maar twee benzinestations dreven algoritmes de marges op met 28 procent. De onderzoekers vragen zich af wat de dynamiek is achter het anti-competitief gedrag. Leren de algoritmes niet hoe ze moeten concurreren? Of leren ze net hoe ze niet moeten concurreren? Er zijn aanwijzingen voor het tweede. Regulering is vandaag niet aangepast aan samenspannende algoritmes. Zij sluiten geen (strafbare) formele overeenkomsten en strikt genomen is er zelfs geen (strafbare) communicatie. De definities van “overeenkomst” en “communicatie” zullen moeten worden aangepast.

Vrijdagse gevarieerde links


Vrijdagse gevarieerde links

 • De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vergelijkt sociale uitgaven in België met andere EU en OESO landen.
  Volgens de meetmethode van Eurostat, European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), had België in 2017 de tiende hoogste sociale uitgaven van de EU28, gemeten als procent van het Bruto Binnenlands Product, met 27.2 procent van het BBP. Dat ligt naganoeg op het EU28 gemiddelde van 26.8 procent.
  Volgens de OESO meetmethode SOCX kwam België met 31.1 procent van het BBP op de zesde plaats, na Frankrijk, Denemarken, Finland, de VS (vooral door hoge verplichte en vrijwillige private sociale uitgaven) en ex aequo met Nederland.
 • Bizar verhaal over hoe de Spaanse dokter Francis Xavier de Balmis in 1803, in opdracht van de Spaanse koning, een pokkenvaccin transporteerde van Europa naar Noord- en Zuid-Amerika. Hij maakte een levende ketting van 22 weesjongens tussen 3 en 9 jaar. Twee van hen werden ingeënt vlak voor de reis en dan tijdens de reis telkens twee anderen met materiaal uit de pokkenpuisten op de armen van de vorige twee. Via Marginal Revolution.
 • Een onderzoeksstaal van 2 miljard mensen (open versie). Onderzoekers van onder meer het Max Planck Instituut in Berlijn gebruikten Facebookdata van 2 miljard gebruikers om na te gaan of die valabele resultaten opleverden voor onderzoek naar culturele waarden en voorkeuren.
  We employ publicly available data across nearly 60,000 topic dimensions drawn from two billion Facebook users across 225 countries and territories. We first validate that cultural distances calculated from this measurement instrument correspond to traditional survey-based and objective measures of cross-national cultural differences. We then demonstrate that this expanded measure enables rich insight into the cultural landscape globally at previously impossible resolution.
 • Tyler Cowen pleit in het nieuwe voorwoord van de Taiwanese editie van zijn boek Discover Your Inner Economist voor micro-economie als anthropologie: In other words, our view of the world comes first, and our response to incentives comes second. We cannot understand incentives without a deep understanding of how worldviews are formed, processed, and revised. In that sense psychology and anthropology are always prior to economics more narrowly construed, and I have tried to outline how to do good economics under those constraints.
 • Meer over de nuclear en extended familie. In Indië leeft 77 procent van de 65+ vrouwen bij haar kinderen, tegenover 59 procent in Indonesië en 62 procent in Cambodja. Van de 25-29 jarige Indiërs leeft 59 procent nog bij zijn ouders, tegenover 12 procent in Cambodja en 17 procent in Indonesië.
  Ondertussen in de VS: tussen februari en mei van dit jaar steeg het aandeel 18-29 jarigen dat bij minstens een ouder woonde van 47 naar 52 procent.

Donderdagse gevarieerde links


Donderdagse gevarieerde links


Woensdagse gevarieerde links

 • 80,000 hours, een non-profit organisatie in de effective altruism community die als bescheiden doel heeft “to solve the most pressing skill bottlenecks in the world’s most pressing problems“, verzamelde suggesties voor high-impact research onderwerpen in 19 domeinen. Voor economie zijn de suggesties onder meer “What is the effect of economic growth on existential risk? How desirable is economic growth after accounting for this and any other side effects that might be important from a longtermist perspective?” en “What’s the best way to measure individual wellbeing? What’s the best way to measure aggregate wellbeing for groups?” Met goede links naar reeds bestaande research.
 • Elon Musk besliste een tijd geleden niet enkel te focussen op opwindende producten, maar evenzeer op de productiemethode van zijn auto’s. “The machine that builds the machine“, noemt hij het. Enkele dagen geleden zette hij een time-lapse video van de Gigafactory Shanghai online. Tesla bouwt nog Gigafactories in Berlijn en Austin.
 • Free lance journalist Tom Lamont vertelt een schitterend verhaal over (de teloorgang van) een 300 jaar (“give or take”) oude dorpsslagerij in Dronfield, in Derbyshire, en de 90-jarige beenhouwer Frank Fisher.
 • What If Elections Didn’t Matter? the Belgian Solution
 • What are the most misunderstood terms in development economics? For me, I remember when I learned what life expectancy meant. Before that, I thought if a country had an average life expectancy of 65 then a 60 year old could expect to die in about 5 years.

Zondagse gevarieerde links

 • Een blik achter de schermen van drie Chinese bedrijven die werken aan een vaccin tegen het Coronavirus.
 • Korte discussie over I=PAT, de (te) eenvoudige formule die vaak gebruikt wordt om ecologische voetafdruk te meten. Impact = Bevolking X Welvaart X Technologie. De auteur van de post argumenteert dat T eigenlijk zou moeten gebruikt worden om te delen, of kleiner dan 1 zou moeten zijn, omdat T het effect van P en A matigt. Dat is natuurlijk enkel in het geval dat technologie bijdraagt om de effectiviteit te verbeteren van het gebruik van bronnen door P en A. I=PAT wordt bekritiseerd, onder meer omdat P, A en T onderling afhankelijk zijn. Een betere formule is dan I=f(P,A,T).
 • Tony Blair and Chris Yiu, Executive Director van het Technology and Public Policy team van het Tony Blair Institute for Global Change (niet de meest bescheiden url) stellen The new progressive agenda voor. Hun uitganspunt is dat “the new progressive agenda must be centred on the tech revolution“. Ze stellen onder meer Predictive health for all en Personalised education for all voor. Heeft Tony Blair nog veel invloed binnen Links?
 • Interessante en rijke interactieve grafiek over de stromen van ontwikkelingshulp voor gezondheid (Development Assistance for Health, DAH). De grafiek sluit aan bij het Financing Global Health report van het Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME) DAH was in 2019 goed voor 41 miljard dollar. Een kwart daarvan werd geleverd door NGO’s en stichtingen. De Gates Foundation alleen (apart getoond op de grafiek) was goed voor 6 procent. De VS zijn met 18 procent het land dat individueel de grootste bijdrage levert aan DAH. De totale wereldwijde gezondheidsuitgaven worden door het IHME geraamd op 7.9 biljoen dollar (voor 2017). DAH levert daar maar 0.5 procent van. Overheden dragen 61 procent bij; de rest wordt door particulieren zelf betaald.
 • Boeiend verhaal over de pogingen tot wetenschappelijke classificatie van de kwal. Plant of dier? Aristoteles was er al mee bezig. Linnaeus hield het in de 18de eeuw op zoophyla, plantachtig dier. Ernst Haeckel (1834-1919), de Duitse wetenschapper die uiteindelijk de knoop doorhakte en kwallen als dieren classificeerde, “couldn’t look at a jellyfish without seeing his fiancée’s face“. Via de onovertroffen The Browser.

Vrijdagse gevarieerde links

 • Trivia: Als je 1 deelt door 998,001 krijg je 0. en dan, in volgorde, alle driecijferige nummers van 000 tot 999, behalve 998. Werkt niet in excel.
 • Vroeg of laat gebeurt er een moord in de ruimte. Hoe gaan we die dan berechten, gegeven dat de ruimte buiten elke jurisdictie valt? Er is een precedent met een moord in een onderzoeksstation van het Amerikaanse leger op een ijsschots nabij de Noordpool. Via The Browser.
 • De Body Mass Index (BMI) is uitgevonden door de kleurrijke Belgische statisticus Adolphe Quetelet (1796–1874).
 • Preventie is belangrijk maar verlaagt zorgkosten nauwelijks.
 • Acedia. Dat woord zou wel eens best het gevoel van lusteloosheid, verveling, angst en onzekerheid kunnen beschrijven dat heel wat mensen in de lockdown treft. De monnik en theoloog Johannes Cassianus, of Johannes de Asceet, beschreef in de vijfde eeuw de geest die getroffen wordt door acedia als volgt:
  Horrified at where he is, disgusted with his room … It does not allow him to stay still in his cell or to devote any effort to reading. He feels such bodily listlessness and yawning hunger as though he were worn by a long journey or a prolonged fast … Next he glances about and sighs that no one is coming to see him. Constantly in and out of his cell, he looks at the sun as if it were too slow in setting.
  Het woord is in onbruik geraakt.

Vrijdagse gevarieerde links

 • Onderzoekers kunnen een sleutel 3D-printen op basis van het geluid dat de sleutel maakt in het sleutelgat. (en artikel).
 • EconInbox brengt in een wekelijkse nieuwsbrief een selectie van links naar artikels, blogs, video’s en podcasts die economiedocenten kunnen gebruiken in hun lessen. Docenten kunnen de onderwerpen van de nieuwsbrief synchroniseren met hun syllabus. EconInbox is een product van Marginal Revolution University (een spin-off van de excellente marginalrevolution blog) die zelf zeer goede online economielessen biedt.
 • De Britse overheid subsidieert met 37 miljoen pond een nieuw UK Productivity Institute in Manchester. De 37 miljoen pond is naar eigen zeggen het hoogste bedrag dat de Britse overheid ooit investeerde in economiche en sociale research. Veertig onderzoekers uit acht onderzoeksinstellingen gaan er vanaf september mee aan de slag om te onderzoeken welke de belemmeringen zijn om post-Corona de productiviteit van de Britse economie te verbeteren en te zorgen voor meer jobs en hogere lonen. Van de 37 miljoen pond gaan er 5 miljoen naar een programma van de London School of Economics (LSE) dat zal onderzoeken hoe innovaties beter kunnen verspreid worden in de Britse economie.
 • Andela is een Amerikaans bedrijf dat een pool van meer dan 1,000 Afrikaanse software-developers ter beschikking stelt van (vooral) Amerikaanse bedrijven. Vandaag heeft Andela basissen in Nigeria, Kenia, Uganda, Rwanda, Egypte en Ghana. Zopas maakte het bedrijf bekend dat het zijn pool wil uitbreiden tot gans Afrika.
 • Anne-Sophie Mutter, Daniel Barenboim en Yo-Yo Ma spelen (een fragment uit) Beethovens Triple Concerto. Voor wie even aan de tijd wil ontsnappen.

Donderdagse gevarieerde links

 • Slijmzwamcomputers? Slijmzwammen, dier noch schimmel, hebben een soort geheugen en intelligentie. In experimenten met reliëfkaarten vonden slijmzwammen hun weg dwars door de VS via een traject dat dat van Route 20, de langste weg in de VS, heel dicht benaderde. Idem met Autobahn 7, de langste nationale autoroute in Europa. Slijmzwammen konden ook redelijk precies het Oud-Romeinse wegennet in de Balkan reconstrueren. Slijmzwammen hebben blijkbaar “memristorische” eigenschappen. Een memristor is een weerstand met een geheugen, die data kan bijhouden zonder stroom nodig te hebben. De door Europa gesteunde onderzoekgroep Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould doet onderzoek naar de mogelijkheden. Via de onvolprezen The Browser.
 • Een ongewoon geïrriteerde Bill Gates over de Amerikaanse aanpak van Corona.
 • The Classical Theory of Economic Growth. De auteur is Donald J. Harris, professor Economie aan Stanford University en vader van Kamala Harris. “Until today, the theory of growth of capitalist economies continues to be one of the most fascinating and still unresolved areas of economic theory.Capital Accumulation and Income Distribution is een boek uit 1978 (volledige pdf achter de link), opgedragen aan dochters Kamala en Maya. Kamala’s ouders scheidden in 1971, toen zij zeven was. Toen ze twaalf was verhuisde haar moeder, een borstkankerspecialiste, met de twee meisjes naar Montreal, Canada. Via Marginal Revolution.
 • Peak Meat? Volgens cijfers van de FAO (Bloomberg artikel, beperkte toegang) zou er in 2019 en naar schatting ook in 2020 voor het eerst sinds 1961 wereldwijd minder vlees geproduceerd worden. Vooral de productie van rundsvlees daalt. Het aandeel van rundsvlees in de total vleesproductie daalt van 39 procent in 1961 tot 20 procent in 2018. Dat is goed klimaatnieuws.
 • Heerlijk interview van Nobelprijswinnaar Amartya Sen door Nobelprijswinnaar Angus Deaton, over de rol van ethiek in economie. “I think economists tend to ignore philosophy in general, but the idea of welfare in particular.” Door de vele verwijzingen naar de literatuur is het interview wellicht vooral interessant voor academische economisten. Maar het bevat ook leuke anekdotes – hoe Sen als jonge, arme student in Calcutta van de boekhandelaar het pas verschenen boek Social Choice and Individual Values (1951) van Kenneth Arrow mocht lenen, als hij het proper terugbracht. Arrow werd de belangrijkste invloed op het verder werk van Sen (om zich voor te bereiden op het interview nam Deaton nog eens de bibliografie van Sen door, maar hij stopte aan 26 boeken). Sen en Deaton roddelen ook over hun gezamenlijk tijd in Cambridge.
  Op de video van het interview is wel te zien dat Sen (1933) oud aan het worden is.

Vrijdagse gevarieerde links

 • Heel grondige analyse van hoe de VS de Coronacrisis fout aanpakten.
 • Interactieve wereldkaart met data van de wereldvoedsel en -landbouworganisatie FAO.
 • Rangschikking van meest invloedrijke Europese parlementsleden (MEP) op het vlak van Digital Policy. Kleine lidstaten zoals Malta en Estland en Letland boksen ver boven hun gewicht. Belgische MEP’s staan op de 21ste plaats.
 • Het verhaal van de opgang en teloorgang van de ringtone-industrie. Ringtones werden “uitgevonden” in 1998. Tegen 2020 2002 was 30 procent van alle SMS-verkeer bedoeld voor het downloaden van ringtones. Nadat de grote muziekmaatschappijen op de kar sprongen, groeide de industrie naar een piek van 1.1 miljard dollar in 2007. Muziekmaatschappij BMI realiseerde op een gegeven ogenblik de helft van haar omzet in ringtones. En dan ging het steil bergaf tot ongeveer zero. Ringtones zijn vandaag industriële archeologie, maar ze hebben het grote publiek voor het eerst doen kennismaken met digitale aankopen van digitale dingen. Ze zijn de voorloper van de hedendaagse App Stores.
 • De New York Times realiseerde het voorbije kwartaal voor het eerst meer omzet in digitaal dan in print. Een historisch keerpunt. In Q2 realiseerde de nyt 185.5 miljoen dollar in digitale abonnementen en advertenties, tegenover 175.4 miljoen dollar in papier. De krant won 669,000 nieuwe digitale abonnees bij in het kwartaal, tot 6.5 miljoen abonnees. Tegen 2025 wil de nyt 10 miljoen digitale abonnees hebben.

Donderdagse gevarieerde links

 • Leuke oefening van Patrick Collison @patrickc: grafiek met gemiddelde leeftijd bij overlijden van mensen die een Wikipedia-artikel hebben, van het jaar 1000 tot nu. Als partieel antwoord op de vraag: hebben goede levensomstandigheden (verondersteld overgerepresenteerd bij mensen met Wikipedia-artikels) een invloed op de levensverwachting?
 • ‘s Werelds geld, waarden en markten in vierkantjes van 100 miljard dollar, via Nico Haemhouts.
 • Is het mogelijk voor iedereen om een “goed leven” te leiden en tegelijk de limieten van de planeet te respecteren? Volgens dit onderzoek niet. Er bestaat geen enkel land ter wereld dat tegelijk haar burgers een lang, gezond en gelukkig leven kan bezorgen én dat kan doen op een duurzame manier.
  “Goed leven” werd gemeten aan de hand van elf minimumdrempels, van inkomen en werkgelegenheid tot gezond-levensverwachting en democratische kwaliteit. Om iedereen op aarde dat goed leven te garanderen binnen de limieten van de duurzaamheid, zou het niveau van de basisgrondstoffen om basisnoden te lenigen moeten worden verminderd met een factor twee tot zes.
  Met interessante grafieken, waarmee je onder meer land per land kan vergelijken.
 • Tyler Cowen heeft een contraire keuze voor het land dat de beste respons heeft op de Coronacrisis: “Critics of Brexit like to say that it will leave the UK as a small country of minor import. In the meantime, the Brits are on track to save the world.”
 • Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde een bijzonder helder overzicht van de Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
  Tabel 8: Mogelijke settings van besmetting vanaf 4 mei en jongste twee weken. Thuissituatie en “Overige familie” steken erboven uit.
  Is er voor België ook ergens zo’n overzicht te vinden?

Vrijdagse gevarieerde links

 • Experimenteel onderzoek van de Gentse professor Arbeidseconomie Stijn Baert e.a. over het effect van studentenjobs op CV’s. Elk soort studentenjob geeft recruiters positieve signalen over onder meer werkattitude, zin voor verantwoordelijkheid, motivatie en maturiteit. Enkel studentenjobs die in lijn liggen met de studie van de kandidaat zijn een positief signaal voor human capital en trainability.
 • Slide uit een presentatie van de Amerikaanse ontwikkelingseconoom William Easterly. Overschrijvingen van migranten naar hun thuisland worden belangrijker dan ontwikkelingshulp.
aid vs remittances

Vrijdagse gevarieerde links