Zondagse gevarieerde links

 • The Syllabus: Een bijzonder ambitieuze poging van de gedreven technologiecriticus Evgeny Morozov om met een combinatie van algoritmes en mensen het beste van het web te selecteren. De ultieme ambitie is om een “living syllabus” te creëren over belangrijke onderwerpen. Journalist Maurits Martijn van De Correspondent maakte het mee vanop de eerste rij. Ik heb me geabonneerd op twee thematische syllabi en zal binnenkort rapporteren.
 • Nobelprijswinnaar (2018) en ex-chief economist van de Wereldbank Paul Romer’s Test & Trace voorstel in 14 stappen in een twitter draad

Test – trace – isolate (en privacy)

Twee bedenkingen over de heisa rond het testen in woonzorgcentra.

1. Waartoe dienen de tests eigenlijk?

Ik vermoed: om een test-trace-isolate strategie uit te rollen. Test-trace-isolate (eigenlijk: test-treat-trace-isolate) is de aanpak die het WHO aanbeveelt, en het is ook de aanpak die in Zuid-Korea, in een zeer drastische vorm, blijkbaar succesvol is: test tot 20,000 mensen per dag om positieven te vinden; traceer de mensen met wie zij in contact geweest zijn; zet die mensen drie weken in quarantaine.

Maar toen vrijdag 7 april de uitrol van de tests aangekondigd werd, was het Agentschap Zorg en Gezondheid daar toch niet 100 procent duidelijk over:
Met de 11.243 beschikbare testkits voor Vlaanderen willen we een beter zicht krijgen op de huidige verspreiding van het virus in onze woonzorgcentra.”
In het nieuws zien we personeel van woonzorgcentra zich afvragen: wat na de tests?
De aanbevolen aanpak na een positieve test zal wellicht toch die zijn die al vóór de uitrol van de tests werd aanbevolen:

 • Druppelcontact isolatie
 • Cohortzorg, met een scheiding tussen (vermoedelijk) COVID-positieve bewoners en andere bewoners.

Dus wel degelijk: test-trace-isolate?

2. Kan de uitrol van tests in de woonzorgcentra gezien worden als een mini-experiment voor de uitrol over de volledige bevolking?

Wordt test-trace-isolate een hoeksteen van de re-entry strategie? Er is daar blijkbaar onenigheid over tussen politici en economen enerzijds en de gezondheidsexperts anderzijds. Het argument van de virologen: “Een test is een momentopname. Wie vandaag negatief is, kan morgen positief zijn. Een negatieve test kan daardoor een vals gevoel van veiligheid geven” (Steven Van Gucht)

Mathias Dewatripont, economist van dienst in het exit-team is alleszins voorstander van grootschalige testen. In een recent artikel stelde hij een dubbele aanpak voor om mensen terug aan het werk te krijgen: “Only those who test positive with a serological test [protected individuals who have been infected by the virus and have recovered] and negative with a RT-PCR test [detect the presence of the viral genetic material and are only valid just before and during the infection] should be allowed to return to work.”

De vraag blijft dan wat we doen met de mensen die deze dubbele test niet succesvol doormaken, en met de mensen met wie zij in contact geweest zijn. Het voorstel van Dewatripont gaat ook enkel over een geleidelijke back-to-work strategie, niet over een aanpak die back-to-normal zou mogelijk maken.

Wordt het een combinatie van test-trace-isolate, mondmaskers en de anderhalvemeter samenleving?

Dan blijven we zitten met voorlopig onbeantwoorde vragen:

 • Is iemand die het virus al gehad heeft en genezen is, immuun? En zijn we zeker dat die persoon het virus niet meer kan overdragen?
 • Moeten kinderen ook getest worden?
 • Stel dat we alleen de werkende (18-64) bevolking testen (en blijven testen!), 7 miljoen Belgen, zullen daar ooit genoeg tests voor zijn?
 • Hoe gaan we dat organiseren? Het mini-experiment met de woonzorgcentra belooft, op zijn zachtst gezegd, niet veel goed. Dewatripont spreekt over: “The problem is therefore one of ‘logistics’, which have to be scaled-up massively but can be organised by the state in a top-down fashion, as is usual in war-like situations.”
 • Kunnen we mensen verplichten zich te laten testen?
 • Zullen mensen bereid zijn opnieuw te gaan werken zonder een test-trace-isolate garantie? Hoe wegen we dat af tegen quarantaine-moeheid?
 • Wat gaan we doen met de grenzen? Blijven die gesloten tot er een vaccin gevonden is? Zoniet, dan gaan we nog minstens zes maanden whack-a-mole spelen: telkens we denken dat we het virus bedwongen hebben, zal het weer ergens opduiken.

Privacy en organisatie van tracing

Als we zelfs maar een verwaterde versie van test-trace-isolate uitrollen, duiken privacy-vragen op.
Gisteren 10 april werden bijna gelijktijdig twee voorstellen gepubliceerd die tracing op grote schaal zouden mogelijk maken met respect voor de privacy:

Apple and Google are launching a joint COVID-19 tracing tool for iOS and Android.

Aankondiging bij Google
Goede uitleg over het Apple-Google initiatief

Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing

Een voorstel (documenten op Github) van een indrukwekkende lijst van 25 academici, onder wie Bart Preneel, Nigel Smart, Dave Singelee en Aysajan Abidin van KULeuven, voor een tracing aanpak die de privacy zou beschermen
De aanpak uitgelegd in een cartoon


Zaterdag quote

What moves us, reasonably enough, is not the realization that the world falls short of being completely just – which few of us expect – but that there are clearly remediable injustices around us which we want to eliminate.

Amartya Sen, The Idea of Justice (2009), p vii

Niet-Corona links

 • Madison > Marx Onder meer omdat: Why things would work in his system: Marx: real socialists wouldn’t be self-interested. Madison: If we pit people against each other, they might balance out.
 • Colornames: een crowd-initiatief om alle 16.7 miljoen kleuren in RGB een naam te geven. Al iets meer dan 1 miljoen namen zijn gegeven (6.2%), en het gaat snel. Jongste aanwinsten: Flashback Mary (#e8e7e3), en Baby Blueberry Cream (#96cff2)

Re-entry strategie

Het complement van de exit-strategie.

Een natte-vinger inschatting, per sector, van de mogelijkheid om physical distancing in te voeren na een re-entry, op een schaal van 0 (helemaal niet mogelijk) tot 4 (zeer goed mogelijk).

Per sector:

Sector Mogelijkheid om
physical distancing
in te voeren (0-4)
Ambtenarij3
Beveiligingsdiensten2
Bouw3
Bureau- en kenniswerk4
E-commerce back-office, marketing, …4
E-commerce warehouse & transport2
Fitness e.d.1
Gezondheidszorg0
Gezondheidszorg ambulant0
Gezondheidszorg tele4
Horeca1
Kappers e.d.0
Landbouw 4
Media3
Onderhoud (aan huis, in bedrijven, …)3
Onderwijs2
Productie??
Retail (offline)0
Schoonmaak1
Toerisme (reisbureaus, …)3
Toerisme (bezienswaardigheden, …)1
Transport3
Vrije beroepen3

Voor events en omgevingen:

Event / Omgeving Mogelijkheid om
physical distancing
in te voeren (0-4)
Events (sport, concert, festival, bioscoop, …)0
Luchtvaart1
Markten0
Openbaar vervoer0
Religieuze & ceremoniële events0
Betogingen0

Bedenkingen:

 • Ambtenarij: Wellicht een te grove veralgemening. Douaniers of loketambtenaren zullen het niet zo gemakkelijk hebben met physical distancing
 • Bouw: Transport van bouwvakkers blijft zeker een groot probleem
 • Productie: Moeilijk om een inschatting te maken. Zal afhangen van soorten productiebedrijven
 • Openbaar vervoer: Dit zou misschien de sector kunnen worden waar heel de re-entry mee staat of valt. De NMBS vervoert gemiddeld per dag 670,000 reizigers, vaak in volle treinen. De Lijn is sinds 2016 opgehouden met tellen (!), maar vervoert ongeveer 1.4 miljoen reizigers per dag. MIVB vervoert 1.1 miljoen reizigers per dag. Samen 3 miljoen (ritten, niet per se verschillende individuele reizigers).

Had er niet iemand van het openbaar vervoer in het exit-team moeten zitten?


Dinsdag quote

But there is also this very, very basic fundamental insight of economics, which is that it’s possible for things to get better. It’s possible for people to cooperate, even if they’re not very nice people, and it’s possible for gains to be created. I think if you have that view baked very deep into the way you see the world, that changes the way you see things, and it’s very beneficial for your general outlook on life.

Tim Harford

Exit team

De economisten van dienst in het tienkoppige exit-team zijn Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, en Mathias Dewatripont, professor Economie aan de ULB en aan MIT.

Dewatripont is gespecialiseerd in de theorie van contracten, incentives en regulering. Hij publiceerde een boek en nogal wat artikels samen met Jean Tirole, de 2014 winnaar van de Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. Het boek dat hij samen met Tirole in 1994 publiceerde, ging over bankenregulatie.

Recent schreef hij met drie andere auteurs een artikel: Rapidly identifying workers who are immune to COVID-19 and virus-free is a priority for restarting the economy.


Trending vóór einde april …?

“Exit strategie”

 1. Als een strategie om de Corona-maatregelen terug te schroeven en tegelijk de gezondheidsrisico’s te beperken van een nieuwe opstoot, op korte termijn, of op middellange termijn – Heel moeilijk – Gebaseerd op feiten en wetenschap – Virologen en gezondheidsexperten leiden het debat
 2. Als een strategie om de economische brokken te ruimen en de economie terug draaiende te krijgen – Verschrikkelijk moeilijk – Gebaseerd op ideologie en …? – Politici (en economen) leiden het debat

Bij elke discussie over exit strategie: Welke exit strategie?

In Frankrijk: déconfinement


Zaterdag quote

The “moral” of any objective critical survey of the social policy problem is to be cautious or conservative to action. The possibility of acting intelligently is very limited; and any other action will probably have results more bad than good, if not disastrous.

Frank H. Knight. (1921). Risk, Uncertainty and Profit, p lxi