Donderdagse gevarieerde links

 • Leuke oefening van Patrick Collison @patrickc: grafiek met gemiddelde leeftijd bij overlijden van mensen die een Wikipedia-artikel hebben, van het jaar 1000 tot nu. Als partieel antwoord op de vraag: hebben goede levensomstandigheden (verondersteld overgerepresenteerd bij mensen met Wikipedia-artikels) een invloed op de levensverwachting?
 • ‘s Werelds geld, waarden en markten in vierkantjes van 100 miljard dollar, via Nico Haemhouts.
 • Is het mogelijk voor iedereen om een “goed leven” te leiden en tegelijk de limieten van de planeet te respecteren? Volgens dit onderzoek niet. Er bestaat geen enkel land ter wereld dat tegelijk haar burgers een lang, gezond en gelukkig leven kan bezorgen én dat kan doen op een duurzame manier.
  “Goed leven” werd gemeten aan de hand van elf minimumdrempels, van inkomen en werkgelegenheid tot gezond-levensverwachting en democratische kwaliteit. Om iedereen op aarde dat goed leven te garanderen binnen de limieten van de duurzaamheid, zou het niveau van de basisgrondstoffen om basisnoden te lenigen moeten worden verminderd met een factor twee tot zes.
  Met interessante grafieken, waarmee je onder meer land per land kan vergelijken.
 • Tyler Cowen heeft een contraire keuze voor het land dat de beste respons heeft op de Coronacrisis: “Critics of Brexit like to say that it will leave the UK as a small country of minor import. In the meantime, the Brits are on track to save the world.”
 • Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde een bijzonder helder overzicht van de Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
  Tabel 8: Mogelijke settings van besmetting vanaf 4 mei en jongste twee weken. Thuissituatie en “Overige familie” steken erboven uit.
  Is er voor België ook ergens zo’n overzicht te vinden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *