Donderdagse gevarieerde links

  • European Moments, een project onder leiding van Timothy Garton Ash. Op zoek naar de Europese Unie van 2030; onderverdeeld in Moments, Stories, Opinions. Verrassende bevindingen uit de jongste survey: Overweldigende (71%) steun voor Universeel Basisinkomen (UBI); en 53% van de jonge Europeanen denkt dat autoritaire staten beter gewapend zouden zijn dan democratische om klimaatverandering aan te pakken.
  • Datamijnen over Corona wereldwijd: our world in data en Statnews, the Medical News Site that Saw the Coronavirus Coming Months Ago.
  • De Britse economist en auteur David McWilliams stelt een nieuw woord voor voor de economische toestand waarin we ons bevinden. Niet recessie, niet depressie, maar Pandession. Niet slecht.
  • Informatie overload in tijden van crisis? Blijkt dat er bij Sciensano toch een team is dat zich redelijk voltijds moet bezighouden met het scannen en classifiëren van alleszins de wetenschappelijke publicaties. “Despite its recent discovery, over 4000 scientific articles on COVID-19 have already been published. The objective of this document is to summarize and interpret key information based on a comprehensive review of the literature.” De meest recente versie, van 15 mei, is versie 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *