Zondagse gevarieerde links

  • De eerste goal van competitieleider Porto na de hervatting van de Primeira Liga in Portugal werd gescoord door Jesus Corona.
  • In Why we should use animals to study economic decision making argumenteren Tobias Kalenscher en Marijn van Wingerden (Institute of Experimental Psychology, Düsseldorf) dat de studie van beslissingsmechanismen bij dieren licht kan werpen op economische beslissingen bij mensen. Dierenonderzoek kan inzichten geven over de evolutionaire en neurale wortels van beslissingsmechanismen bij mensen.
    Keuzegedrag van ratten, bijvoorbeeld, worden merkwaardig goed voorspeld door de economische theorie van vraag en aanbod, door prijstheorie, door arbeidsmarktheorie en in het algemeen door theorieën over beslissingen met risico en intertemporele keuzes. Dieren en mensen vertonen ook gelijkaardige inbreuken op wat de economische theorie zou voorspellen.
  • Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en administrateur-generaal van het eHealth-platform, pleit voor een snelle beslissing over de invoering van een contactopsporingsapp. Commentaar op Twitter.
  • Elke Belg krijgt een railpass krijgt met tien gratis treinritten. Niet helemaal in de lijn van het jongste Leuvens Economisch Standpunt. Daar pleiten Bruno De Borger (UAntwerpen) en Stef Proost (KULeuven) voor een modal-shift naar te voet en e-fiets, en voor langere verplaatsingen naar autovervoer. Telewerken kan de vraag naar vervoer in de spits beperken tot 60%, maar dit is onvoldoende om veilig openbaar vervoer te garanderen. Gratis woon-werkabonnementen voor openbaar vervoer zijn volgens hen een verkeerd prijssignaal.
    Opmerkelijk: ook NMBS-baas Sophie Dutordoir, blijkbaar niet geraadpleegd, heeft bedenkingen.
    Ook de andere maatregelen uit de gouvernementele goodiebag die de superkern van zaterdag 6 juni uitdeelt, stuiten op veel kritiek bij economen. En hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *